Билките в България и използването им

1973 г.

Добро

Проф. Иван Исаев Иванов
маг. фар. Илия Иванов Ланджев,
д-р мед. Гео Кирилов Нешев
кандидат на медицинските науки

второ допълнително издание

Повече детайли

Внимание: Eдинични бройки

15,00 лв

Повече информация

След падането на България под османско иго нашият народ е лишен от всякаква медицинска помощ. Верският фанатизъм у турското население и ниското ниво на хигиената в селата и градовете са причина за появяването на много епидемии. За детско здравеопазване не може да става и дума. Здравето на народа се намира най-често в ръцете на случайни хора, без каквато и да било подготовка.
През този период голямо разпространение намира арабската медицина, която оказва значително влияние върху медицинските познания в османската империя. Именно от тогава датират ръкописните народни лекарственици, в които наред с описанията на лекарства против болести намираме и „рецепти" против змейове.

В следната категория има още 13 продукта: