Обща технология Преглед отблизо

Обща технология

1981 г.

Добро

Учебник за СПТУ по дървообработване

Автор: Д. Бояджиев

Повече детайли

Внимание: Eдинични бройки

25,00 лв

Повече информация

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод ........................................................3

II. Основи на безопасността, на хигиената на труда и на противо-пожарната охрана ........7

Основни положения на трѵдовото законодателство у нас .... 8

Структура и задачи на контролните органи по охрана на труда 9

1. Безопасност на труда................................ 11

2 Хигиена на труда...................14

2.1. Основни понятия за хигиена на труда .........14

2.2. Понятия за умора. Значение на правилния режим на

труд и почивка ....................15

2.3. Значение на правилната работна поза.........17

2.4. Лична хигиена. Изисквания към работното облекло ... 17

2.5. Санитарно-хигиенни изисквания към работната среда.....18

2.6. Професионални заболявания и производствен травматизъм 22

3. Противопожарна охрана..................23

3.1. Причини за възникването на пожари..........23

3.2. Правила за пожарната безопасност...........25

3.3. Мероприятия за ликвидиране на пожари ........25

3.4. Действия по гасене на пожарите............28

III. Основни понятия за рязане на дървесината ....................29

1. Видове обработка на дървесината .............29

2. Видове механична обработка на дървесината ........30

2.1. Разцепване ......................30

2.2. Развлакняване......................30

2.3. Извиване .......................31

2.4. Пресоване ......................31

2.5. Рязане ........................31

3. Рязане на дървесината. Основни понятия .........31

3.1. Геометрия на стружката и резеца............33

3.2. Фактори, които влияят на процеса на рязането.....34

3.3. Видове рязане ...................37

IV. Операции по обработване на дървесината ...........39

1. Бслязане и разчертаване..................40

1.1. Уреди за измерване ..................40

1.2. Инструменти за разчертаване .............42

2. Бичене на дървесината (рязане с трион)...........44

2.1. Видове бичене ....................45

2.2. Заточване на трионите .....46

2.3. Видове триони ...................46

2.4. Ръчно бичене на трион ..................................50

2.5. Дефекти при работа с ръчен трион...........51

2.6. Ръчен електротрион. Устройство и начин на работа ... 52

3. Рендо-ване и профилиране.................53

3.1. Ръчно рендосване ...................54

3.2. Видове рендета.........................56

3.3. Работа с рендета....................61

4. ДълбаКе и пробиване...................63

4.1. Ръчно дълбано. Видове длета .............63

4.2. Техника на дълбането .................64

4.3. Пробиване. Видове свредла. Заточване на свредлата ... 65

5. Изработване на шлицовс и чепове..............68

6 Лепене на дървесината. Теория на слепването........71

6.1. Лепила ........................72

6.2. Нанасяне на лепилата.................7,3

6.3. Съоръжения за залепване ...............74

6.4. Техника на безопасността при лепенето .........77

7. Циклене, шлифоване, пилене................77

7.1. Пилене ..............................................77

7.2. Циклене, инструменти, подготовка, начин на работа. . 78

7.3. Шлифоване ......................79

7.4. Техника на безопасността при довършителните работи 81

V. Мебелни изделия .......................83

1. Изисквания към мебелите.................83

1.1. Утилитарни изисквания ................84

1.2. Естетически изисквания.................84

1.3. Технико-икономически изисквания ...........85

2. Класификация на мебелите................85

2.1. Класификация на мебелите по функционални и експлоатационни признаци ............85

2.2. Класификация на мебелите по технологична признаци. 86

2.3. Класификация на мебелите по конструктивни признаци. 87

3. Комплектуване на мебелите. ................88

VI. Конструктивни елементи и съединения.............90

1. Конструктивни елементи на столарските изделия.......91

1.1. Детайли.........................91

1.2. Агрегати........................92

1.3. Секции.........................93

2. Елементи на профила на детайлите и агрегатите......91

2.1. Елементи на профила на канта ............95

2.2. Елементи на профила на челото ............97

2.3. Конструктивни начини за подобряване на виді на изделието ........................98

3. Видове съединения при мебелите и строително-столарските изделия.........99

3.1. Съединения на детайли с детайли............100

3.2. Съединения иа детайли с агрегати............112

3.3. Съединения иа агрегати с агрегати ...........114

VII. Конструиране на основните елементи на изделията ......120

1. Конструиране на детайли.................120

2. Конструиране на рамки..................121

3. Конструиране на мебелни плочи..............123

4. Конструиране на секции..................128

VIII. Конструиране на мебели и строително-столарски изделия. . 131

1. Табуретно столче ....................1131

2. Строително-столарски изделия..............133

2.1. Врати ........................134

2.2. Прозорци ........................39

IX. Дървообработващи машини....................................145

1. Общи сведения за дървообработващите машини.......145

1.1. Особености на дървообработващите машини .......145

1.2. Класификация на дървообработващите машини .....146

1.3. Условно означаване на машините ..........148

1.4. Развитие на дървообработващите машини и пътища за тяхното усъвършенствуване ...............150

1.5. Осиовни механизми и възли в дървообработващите машини ........................152

2. Машини за разкрояване и работа с тях...........156

2.1. Разкрояване на масивни материали от дървесина.....157

2.2. Разкрояване на листови материали от дървесина ......165

3. Рендосване на детайлите.................171

3.1. Машина за изправяне и базиране — абрихт.......175

3.2. Машина за обработване на точни дебелини и широчини — шрайхмус ......................180

3.3. Многостранни рендосвачки ...............184

4. Фрезоване. Машини за фрезоване.............186

4.1. Приложение на фрезованата обработка .........186

4.2. Универсална фреза ..................187

4.3. Приложение на универсалната фреза. Фрезоване чрез
линеал и свободен шпиндел ..............190

4.4. Konjipna фреза с горно вретено.............193

4.5. Каруселна фреза ...................194

4.6. Двушпинделна копирфреза с проходно действие.....195

4.7. Режещи инструменти, използувани при фрезоването. . . 197

5. Машини за пробиване и дълбане .............200

5.1. Хоризонтална бормашина................201

5.2. Вертикална бормашина ................202

5.3. Многовретенна бормашина ...............203

5.4. Многостранна бормашина ...............205

5.5. Осцилираща бормашина ................207

5.6. Верижна дълбачна машина — кетенфреза ........207

5.7. Осцилираща дълбачна машина .............209

6. Машини за шлифоване (шлайфмашини)........... 210

6.1. Лентови шлайфмашини ................211

6.2 Дискови шлайфмашини.............216

6.3. Барабанни и четкоши шлайфмашини...........217

6.4. Вибрационни шлайфмашини ..............218

6.5. Валови (цилиндрови) шлайфмашини .........218

6.6. Комбинирани шлайфмашини ..............219

6.7. Специализирани шлайфмашини .............221

7. Агрегати, специализирани и комбинирани машини.....222

7.1. Агрегатни машини ...................2/2

7.2. Специализирани машини ................224

7.3. Комбинирани машини .................. 224

8. Ръчни механизирани инструменти............225

8.1. Ръчен електрически трион .......

8.2. Ръчно електрическо ренде .......

8.3. Ръчен електродълбач .........

8.4. Ръчна бормашина ...........

8.5. Електрическа отвертка .......

8.6. Пистолети за набиване на гвоздеи и скеби

8.7. Ръчни пневматични длета .........

В следната категория има още 16 продукта: