Везба от М. Духоньова

1990

Много добро

Книгата представлява най-добрия учебник по везба, който е издаван в България. Чрез множество примери и цветни илюстрации е представена колоритността на везбената украса.

Формат: голям
Корица: твърда

За повече информация или поръчка можете да се обадите на тел. 0894 21 11 17

Повече детайли

Внимание: Eдинични бройки

30,00 лв

Повече информация

Книгата е богат албум от модели за везане. Едни от тях са по-лесни за изпълнение, други — по-трудни. Дадени са под­робни схеми, по които всеки притежаващ малко търпение, сръчност и фантазия ще може сам да избродира избрания мотив. За улеснение на читателите са показани предимно ъгловите части на покривките, които най-често създават за­труднения за начинаещите.
Книгата може да се използува в кръжоците по бродерия, като помагало за трудово обучение и от най-широк кръг любители на везбата.
ВОД
Словашката носия е премяната на много поколения жени. В миналото тя е била единственото женско облекло. Израбо­твана е от различни видове домашно платно. Всекидневната е украсявана пестеливо, а празничната — извезвана богато. Празничната носия е обличана при всички тържествени поводи - сватби, кръщенета и др. По време на траур е носено друго облекло, с различно цветово съчетание на извезаните мотиви. Най-богата, пъстра и красиво избродирана дреха имала бул­ката на сватбата си. И мъжкото облекло е било везано, но с по-прости мотиви по ризите.
Всяка носия има много модели и мотиви, от които могат да се съставят нови, да се приспособят към съвременните из­исквания или да се приложат като украса в интериора.
Народните носии обаче постепенно изчезват от живота. Замества ги по-опростеното и по-евтиното облекло. И броде­риите по него намаляват. Днес, за съжаление, вече сме за­бравили много от ръкоделните техники и не притежаваме дори малка част от сръчността на нашите майки. За такава бавна работа ние просто нямаме време, макар че с удоволствие бих­ме извезали украса за дома — покривка, завеса, възглавница и др., ако разполагаме с модел, по който да изработим броде­рията.
Големият интерес и търсенето на модели са поводът да се издаде тази книга, в която всеки мотив е съпроводен със схема на модела. Върху мрежата, която показва тъканта, с чер­тички са означени бодовете. Подробно и нагледно са описани отделните техники на бродерия и останалите довършителни работи. В книгата има голям избор на прости и сложни мо­дели, тя е подходяща за училищата и кръжоците по ръчен труд. Когато се избира модел, избягва се техниката е про-тъкаване (пропъхване) или бродерия върху синтетична тъкан. И двете техники постепенно отмират, тъй като могат да се изработват чрез тъкане. Част от дадените мотиви са ти­пични за отделни етнически райони на Словакия, други са за­имствани, допълнени и преработени, за да бъдат приспособени към изискванията на времето, а трети са създадени от ав­торката. Надяваме се, че моделите, схемите и указанията към тях ще помогнат на любителките да изработят красиви словашки бродерии.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Увод
Материали за бродиране
Техники за бродиране
Кръстчета
Пълнеж
Бобчета
Видове.бодове
Измерване на мотивите
Оформяне на ъглите
Оформяне на краищата на покривката
Опакова страна на ръкоделието
Пране и гладене на извезаните тъкани
Бродиране на кръстчета
Бродиране на пълнеж
Бродиране на ажури

В следната категория има още 4 продукта: